About

About Event

HavExpo er en ny internasjonal messe for norsk havbruk og fiskeri. HavExpo skal arrangeres arrangeres annethvert år, første gang var planlagt til 2020, men blir gjennomført som en digital messe på grunn av pandemien. Messen skal gå over to effektive dager, skal vise frem havnæringene på en kjapp og informativ måte. Det blir i tillegg en rekke spennende foredrag og webinar. / HavExpo is a new international expo for Norwegian aquaculture and fisheries. HavExpo will be arranged bi-annually, with our debut expo planned for 2020, but postponed due to Covid19. The expo, spanning the duration of two days, will show the aquaculture-industries in an efficient and informative fashion. Additionally, we will be hosting a wide variety of presentations and weminars.

About Company